Odkazy a informace:

 

Zajímavé odkazy:

http://www.zachranny-kruh.cz/window
http://www.zachranny-kruh.cz/window.php?art=144569

Ochrana obyvatel
https://www.ochranaobyvatel.cz/

Zdravotní rádce, první pomoc
http://www.zdrav.cz/modules.php?module=NS-Modules&op=modload&name=MP-All-radce&file=index

Záchranny-kruh.cz
http://www.zachranny-kruh.cz/

Český červený kříž
https://www.cervenykriz.eu/cz/poverene_spolky.aspx

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
https://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx

Policie ČR
https://www.policie.cz/

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
https://www.dh.cz/

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace
https://www.zzsvysocina.cz/

 
Složky IZS:

MV ČR - Generálního ředitelství HZS
https://www.hzscr.cz/

Kraj Vysočina
https://www.kr-vysocina.cz/vysocina-bezpecna.asp