Česká pošta
https://www.ceskaposta.cz/index

GIS Hrotovicko
http://www.hsrs.cz/mapserv/hrotovice/

Jízdní řády
https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/

Katastr nemovitostí
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Kraj Vysočina
https://www.kr-vysocina.cz/

Města a obce online
http://mesta.obce.cz/

Město Hrotovice
http://www.hrotovice.cz/

Město Jaroměřice
http://www.jaromericenr.cz/

Město Třebíč
http://www.trebic.cz/

Nemocnice Třebíč
https://www.nem-tr.cz/cze/

Portál státní správy
https://portal.gov.cz/portal/obcan/

Svazek obcí Skládka TKO
https://www.esko-t.cz/

ZŠ a MŠ Myslibořice
https://zsmysliborice.cz/

SDH Litovany
http://www.sdhlitovany.estranky.cz/