V obci Litovany fungují tyto spolky a sdružení:

 

Myslivecké sdružení Litovany

Sdružení dobrovolných hasičů Litovany

Rybáři Litovany

Omladina litovanská 

Litovanský babinec

 

 

Tímto rovněž žádáme obyvatele o zapůjčení historických fotografií Litovan, za účelem převedení do elektronické podoby a zveřejnění na webových stránkách obce.

Děkujeme